Fremmedfryktens motspillere

fremmedfrykt_tommetanker

Det er forfriende forfriskende og ha unge mennesker i vår nærhet. Fra høye nord kom Oda, Ragnhild og Markus. Tre åpne fine nye voksne. Men liv som ikke er farget og vrengt og dradd i stykker er de åpne og nysgjerrige. Engstelighet og skeptisismen  er der, men ikke fremtredende.  Lysten på livet, mennesker, omgivelser og nuet er påtagelig og sterkt. Det er en iver og glød i øynene som dessverre mange som er like steingamle som meg har mistet. Derfor er jeg så glad at disse unge flotte personlighetene besøker oss hver sommer. Selv om de har mye de kan lære av oss og vår livserfaring har de også mye å lære oss tilbake. Favn om åpenhet og vær nysgjerrig på alt som er fremmed. La øynene se øynene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s