Edward A. Murphy Jr.’s lov

bears_waiting_in_lineJeg møter et dilemma. Høyre eller venstre. Opp eller ned. Hva skal jeg velge? Vi har vel alle vært der. I kinokøen, i bilkøen, i dokøen på festivalen, i iskremkøen på fiskebrygga. Og NASA- mannen Murphy gav sitt navn til dette prinsippet gjennom det som senere bare kalles; Murphys Law:

Alt som kan gå galt vil gå galt.

Jeg vet ikke hvem som har laget animasjonen, men den er frustrerende dekkende for opplevelsen av en dårlig dag. Hill, hill til enkelheten i fortellingen.

Murphys Law.

«Loven» ble til da John Paul Stapp, George Nichols og Edward A. Murphy Jr. undersøkte den menneskelige toleranse for akselerasjon under raketteksperimenter ved Edwards Air Force Base i California i 1949 hvor Murphy under disse forsøkene uttrykte følgende postulat: «If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, someone will do it».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s