Barneparkering.

visma_gjester_tommetanker

Enkelte bedrifter går nå langt for at ansatte kan ta barna med på jobb. De yter service for fedre og mødre som vil tilbringe deler av arbeidsdagen med sitt avkom. Og Visma er en bedrift som tar besøkende med barn på alvor. Dersom en yrkesmor eller yrkesfar en dag tar barnet med på jobb har Visma nå gjort det enklere for dem. Mens mor eller far er i møte hos Visma kan en være trygg på at både bilen og barnet har en egen, sikker og reservert plass i bakgården. Dette vil lære barnet tålmodighet og ensomhet samtidig som det letter og effektiviserer møtevirksomheten inne i bygningen. Hvilken service!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s