Sotåsen; Kortreist Topptur med rukla.

sotåsen2_tommetanker

Kanskje Kristiansands korteste fineste tur med dårligst parkering. 3 biler så er det fullt. Sotåsen i Randesund rager hele 84 moh. Det kvalifiserer muligens ikke som høydetrening men vi liker å tro det. Stedet har historie. Stedet er ikke lagt fra der vi bor. Stedet er kjempeflott. Utsikten varer helt til den stopper og står du på oppå den gamle stanga ser du ennå litt lenger. Det må være stille for at Sotåsen skal nytes og helst tidlig morgen eller sen kveld. Det er fri sikt nesten alle veier. Dette er solnedgangen og oppgangens rike  man ser ut på. Fra Ulvøysund til Vestergabet.  I dag gikk turen midt på dagen. For i dag var rukla med. Alle sammen; Isabella, Wanida, Lucas, Gunnar, Stian, Supansa, Semina, Tomm, Elise,  bikkja Mia og telefonen til Elise. Så vi var mange og mye. Bålet kom i gang og Sotåsen bar sitt navn godt mens vi var der. Vi bidro til et nytt lag sot der oppe. Og høydeopphold som skal være godt for lungene tok en annen vending mens svidd pølserøyk la seg som et teppe over den vesle toppen.  Kanskje et vindkast allikevel hadde vært velkomment. Tross røyklegginga av ytre Randesund hadde vi det topp. Til og med telefonen til Elise trivdes der oppe. Og det var godt å ha alle med på tur.

Alle var glade og ingen var sure.sotåsen_tommetanker

Der er slik vi kan like alle ture..

Takk for turen rukla.

sotåsen3_tommetanker

Historikk
Sodåsen og nabotoppen Dolsveden var i seilskutetida kjent som “Randesunds høysåter”, grunnet høydenes form sett fra sjøen. Begge er også gamle veter. På Sodåsen fantes det fra ca 1807 en stasjon for den optiske telegraf.
Sotåsen er en av flere svært like kystmeldehytter langs sørlandskysten, hvor blant andre Høgevarden og Årosveten også inngår. Sodåsen var tidlig på 1900-tallet en vakt- og signalstasjon tilknyttet Kristiansand festning, og byggingen av hytta i 1897 må sees i sammenheng med utbyggingen av festningen, og kystvaktsystemet som ble utbygget i forbindelse med den militære opprustningen før 1905. Forsvaret inngikk kontrakt med
lokalbefolkningen på stedet om vakthold i beredskapssituasjoner. Meldinger ble gitt med kurer/ordonans, etter hvert også med enkle radiosett og telefon.

Hytta på Sodåsen huset nøytralitetsvaktsoldater under 1. verdenskrig. Fra 1939 var det på ny nøytralitetsvakt her, og Sodåsen kunne 9.4.1940 melde det tyske angrepet på Kristiansand. Det tyske Luftwaffe hadde en liten vaktstyrke her 1943-1945. Denne var underlagt Kjevik som flyvarslingspost. Etter krigen var Sodåsen igjen i bruk som kystvaktstasjon.
Den 22. juni 1999 overtok Direktoratet for Naturforvaltning eierskapet for Sotåsen fra Forsvarets Bygningstjeneste. Videre ble det 22. november 1999 inngått en avtale mellom Fylkesmannen i Vest- Agder og Kristiansand kommune, hvor kommunen overtok disponerings- og forvaltningsansvaret for hytta.
Senere har Randesund Historielag hatt ansvar for drift og vedlikehold på vegne av Kristiansand kommune.

Kilde: regjeringen.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s