Stormfloeffekten

høyvann_tommetanker

Stormflo! Og da snakker jeg ikke om fetteren til Tore Andre og Jostein. Nei jeg snakker om at vannet går over sine bredder og stiger voldsomt.  Trukket oppover av vind og lavtrykk og vær. I dagene som har vært har vi hatt vannstand som har vært over en meter høyere enn det som er normalt. Rødt farevarsel. Metrologene har advart og nødetatene og forsikringsselskapene har sagt vi må sikre båtene. Ta de gjerne på land. Men hva skal en stakkar gjøre når båten nå engang er til vanns. Båtripa er jo bare 70 cm fra havoverflaten ved normal vannstand. Og nå steg sjøen med en meter. Jeg så vannet stige oppover skutesida til den nådde ripa. Det var jo nøtt til å skjære seg. Vannet steg til langt over ripa. Jeg prøvde å kjøre den litt først, men det var akkurat som å kjøre bilen i dyp kram snø. Den gikk tungt. Jeg gav opp det prosjektet.

Det er vel best å vente til vannstanden går ned igjen før jeg igjen prøver båten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s