Det enkle er ofte det beste. Er det så vann-skelig.

Eller er det det? I en kompleks verden med sammenhenger helt utenfor vår rekkevidde kan det være lett å miste motet og trekke enkle og forhastede konklusjoner. Allikevel er ofte den enkle første tanken ganske så god. Intuisjon og erfaring setter svar på saker og ting. Jeg er stort sett ydmyk over menneskers kunnskap. Jeg fasineres av flinke folk. Og jeg fasineres av hva enkelte mennesker bruker all sin tid og kraft på. Det er en deilig ulikhet blant oss. Et fantastisk mangfold vi må ta vare på og respektere. Og av og til kommer det enkle løsninger på store problemer. Fantastisk. Hvorfor har ikke noen tenkt på det før? tenker jeg og smiler. I jobben min møter jeg folk som brenner for mange ulike mål og meninger. Mennesker med gode løsninger på det de holder på med.

Det gjør dagen min god. Og selv om min løsning på vannmangel her i sør er ganske god, er den lite gjennomtenkt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s