Campingplass for gresspollen-allergikere.

Ordet allergi kommer fra gresk ; Allos = forandret, og Ergos = reaksjon. Allergi betyr således forandring i kroppens reaksjonsmåte på de i våre omgivelsers naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer. Og de av oss homo sapiens som innehar denne lidelsen går derfor til ulike tiltak for å minske risiko for nys og fnys og kløe og plager.

Like ved “Avenyen” * på i Sørlandsparken ligger en stor grusplass, Campingplass. Tidvis er det helikopter der som heldigvis blåser vekk det som finnes av gresspollen samt en del av støvet. Campingturistene som har funnet frem til denne oasen kan ikke ha store krav til havutsikt eller fasiliteter av noe som helst slag. Det er etter mitt syn helt sannsynlig at det er gresspollenallergiklubben som samles her.

*En aveny (av fransk avenue (fra avenir = ankomme)) er en bred gate, vanligvis beplantet med trær langs begge sider. Begrepet er opprinnelig brukt som betegnelse på gater med allépreg som leder frem til et palass, et monument, en plass eller et annet markant objekt. Aveny begrepet er således en tanke malplassert ved Sørlandssenteret. Trær er i mangelvare, og den brede gaten fører frem til en grusplass.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s