Et sjeldent syn. Naturens under. Evolution.

rødspettehull_tommetanker

Jeg tusler mye i skogen og nyter både dens ro og dens villskap. Av og til treffer jeg på en av skogens innbyggere også. Grevling, Rådyr og Elg. Svaner og hegrer og meiser og spurver. En og annen dundrende hakkespett møter jeg også på. Men her en dag så jeg noe helt spesielt. Jeg fant rugeplassen til den meget lands-sky RødSpetta. Som andre spetter lager den hull i trærne og legger gjerne eggene sine der. Det er en sjelden rase med et mystisk levesett. Veldig glad i det våre element.

Store Norske leksikon forklarer denne arten ikke slik:

Rødspett.

Rødspetten, fiskeart i spettefamilien. Norges neststørste spett, ca. 50 cm lang, vekt ca. 500–1350 g. Den er helt brun med rødeprikker , rød bakhodeflekk hos hunnen. Den holder til mest i undervannsbarskog, hvor den hakker ut reirhull i særlig osp og furu. Hekkefisk i østlige og nordlige deler av Europa og store deler av Asia; spredt i store deler av Norges dypvannssandskogområder, også til dels i Øst-Finnmark. De 400–600 eggene ruges av begge kjønn i 12–14 dager. Ungene blir flygedyktige etter ca. 28 dager. Standfisk. Den har flere dialektnavn som hølkråke, regnpip, treknarr, vækurr, svartjårtru og gjertrudsfisk.

evolution_spetter_tommetanker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s