Vedfyring og brennverdi og brennevin.

Enkelt og godt. Har du tilgang til skau, så er det billig med ved. Har du kun tilgang til Parko er det dyrt. Parko er bra til mye, men ikke til ved, om det da ikke er Barlind-ved de selger. Da er byggmax bedre. Og det er med ved som det er med brennevin. Ulike typer gir ulik effekt. Hver art har sin egen brennverdi. Noe brenner seint og noe brenner fort. Betaler du f.eks masse mer for Bjørk enn for Furu er du lurt, ikke lur. Som varmegiver er Bjørka bare 10 % bedre men ofte mye dyrere, selvom bjørka ser bedre ut i vedkurven. Akkurat som moteklær, biler og alt annet, du betaler for utseendet og ikke for nytten. Når kjøpte du noe sist som kun var for nytteverdien og ingenting annet. Hmm.

Etter å ha sjekket brennverdi faktoren har jeg nå saumfart de sørlandske skoger og saget ned det som er av Kristorn og Barlind. Juleassosierte trær begge to. Det blir ingen jul kvister og kranser hos andre men det blir varmt hos oss.

Visste du forresten at en 40 liter sekk med ved inneholder ca 20 liter ved. Hmm.

Brennverdien i ved varierer med treslagenes egenvekt og fuktighet. Når ved tørkes i friluft, får den som regel en fuktighetsprosent av totalvekt som kan variere mellom 14 % og 20 %.

TRESLAGENES EGENVEKT OG ENERGIINNHOLD

Egenvekt kg/kbm Antall kWh pr kubikkmeter virke
Basisegenvekt ved 17 % fuktighet av totalvekt
Kristtorn 675 3496
Barlind 600 3107
Bøk 570 2952
Ask 550 2848
Eik 550 2848
Alm 540 2796
Rogn 540 2796
Lerk 540 2796
Lønn 530 2745
Hassel 510 2641
Bjørk 500 2589
Hegg 490 2538
Furu 440 2279
Svartor 440 2279
Lind 430 2227
Selje 430 2227
Osp 400 2071
Gran 380 1968
Gråor 360 1864

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s