Stillheten som Gressenkemann

stuami2_tommetankerNå er jeg alene igjen. Slik er det å være gift med ei som liker andre. Og jeg sitter her aleine, har ikke vært det lenge ennå. Sitter ensom kveld etter kveld, men jeg har valgt det selv. Min egen stillhet er en behagelig ting. Det å stå opp og bare ha seg selv og katten å tenke på. Sette seg med en kopp kaffe i ei mørk stue og se på spurvene og stua_meiser_tommetankerstua_mi_meiser_2_tommetankermeisene som allerede har vært våkne en stund. Jeg sitter bare og ser. Jeg går inn i mine tomme tanker og bare er der. Synsinntrykket omhyller meg, blir en del av meg, og jeg bare er. Følelsen av ingenting fyller meg med mye. Ubevisste opplevelser av ro. Og selv om min kone er på reise er jeg med henne. Og selv om hun ikke er her, så sitter hun ved siden av meg. Gode tomme tanker. Ikke alle tør være alene med seg selv. Eller klarer det. Men det anbefales og det kan øves på. Det er en fin måte å våkne til en ny dag på.

Når det er sagt,- Hva betyr egentlig Gressenkemann.:

Selve ordet gressenke er et germansk ord. I engelsk heter det grass widow. Norsk har ordet fra tysk Graswitwe, som egentlig betyr ’pike som blir forført ute i det fri og deretter forlatt’. Forførelsen kan altså sies å skje ”i gresset”, og ettersom piken blir forlatt, blir hun følgelig en ”enke” – en gressenke. I dag brukes ordet, mest spøkefullt, om en kvinne hvis mann er midlertidig bortreist.
Ordet gressenkemann er dannet etter mønster av gressenke, og her dreier det seg da om en mann hvis kone er hjemmefra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s