Fin effekt

prikker_tommetanker

Stirr på prikkene! Dette er ingen illusjon. Det er ekte, og det skjer. Og det er underlig men det virker hver gang. Utfordringen er at du må ville gjennomføre det. Alle 3,5 minutter. Og det innebærer å ha et åpent, søkende, blikk med lukkede øyne.

Det du skal gjøre er å stirre på de to tettsittende prikkene. Pass på at du sitter godt og har det rolig rundt deg. Fest blikket på begge om du kan og hold det der i 15 sekunder. (tell inni deg). Så beveger du blikket rolig over til den prikken som er alene og stirrer på denne i 15 sekunder (igjen, tell inni deg). I det du kommer til tallet 15 lukker du øynene rolig igjen. Se for deg et ansikt. Ansiktet til en ven.  Tenk på denne vennen. Gjerne en som er alene om du vet om en. Hold denne tanken i 3 minutter, eller så lenge du kan. Vær bevisst på å kun tenke på han, eller henne, i denne tiden. Tenk på hvem vedkommende er. Hvem du er når du er sammen med denne vennen og tenk på hvorfor. Tenk på hva dere har opplevd sammen og hva dere burde ha opplevd sammen. Ha fokus i tankene dine i minst 3 minutter på denne vennen.

Du vil bli overrasket over effekten. Roen og gleden er følbar.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s