jeg brøt en konvensjon

Ikke si det til noen, men jeg har begått en ugjerning. Jeg har overbetalt et barnebarn til å utføre oppgaver jeg ellers kunne ha gjort selv. Det kalles for barnearbeid og er i de fleste tilfeller lovstridig.

Jeg måtte finne ut om jeg er en kriminell så jeg slo opp i store norske leksikon:

Barnearbeid blir definert som arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet. Barnearbeid reguleres i Norge av arbeidsmiljølovens (aml.) kapittel 11. Barn som er under 15 år, skal som hovedregel ikke utføre arbeid.

Det er gjort unntak for kulturelt eller lignende arbeid. (jeg undres på om det å beise en terrasse kan gå inn under kulturelt arbeid). Et annet unntak gjelder lett arbeid (for eksempel visse former for budtjeneste eller rengjøring) for barn over 13 år. Beising er jo lett og hun er 13 om under to år til så det burde være innaførr.

Nærmere regler er fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet i forskrift om arbeid av barn og ungdom av 30. april 1998 nr. 551.

Restriksjonene i loven forhindrer ikke at barn utfører vanlig arbeid som ledd i en familiesituasjon, så som rydding og renhold av eget rom, klesvask, oppvask, ( beising av terrasser ) og så videre, så lenge arbeidet holdes innen de rammer som følger av et vanlig familieforhold. Slikt arbeid ansees ikke for å være utført i en virksomhet (arbeidsmiljøloven § 2).

Tror kanskje jeg brøt de gjeldende regler. Men hun ble overbetalt og fikk is i pausen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s