Gjør døren lav gjør porten stengt

De gremmes. De konservative kristne. De vrir seg allerede før de ligger i graven. De som vet bede og tror bedre enn andre. De er så rett-troende at jeg synes de tenker feil. For jeg liker det jeg ser. Det er godt å bo i et land og i en by og i et samfunn hvor toleransen vokser. Også i kirken. Regnbuen utenfor Domkirken i Kristiansand provoserer noen, men heldigvis færre enn før. De som vil lukke dørene og stenge både porter og muligheter for andre er i mindretall nå. Kirken utvikler seg den og. Det er godt å se den stå der. Regnbuen er et stolt symbol på mangfold og menneskeverd. Jeg liker det jeg ser. Redselen for fremmede minsker når de fremmede ikke er fremmede lenger.

Gjør døren høy, gjør porten vid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s