Strømpriser, brennverdi og peiskos

Peiskosen får bli foran TV’n i år. Nå er prisen for ved like dyr som prisen på strøm. Kanskje vi skulle fyre med diesel. Akkurat nå er det billigere å kjøre rundt med min dieselbil enn mange av de fine El-bilene. Strøm er dyrt, ved er dyrt, diesel er dyrt. Det er et enkelt og godt svar til det å spare energi. Kle deg i ull. Eller om du har du tilgang til skau er det billig med ved. Har du kun tilgang til bensinstasjon-ved er det dyrt. Bensinstasjoner er bra til mye, men ikke til ved, om det da ikke er Barlind-ved de selger. Barlind er den beste veden av alle. Barlind vokser seint og blir kompakt. Eldste Barlind i verden finner du forresten i Skottland. Der står det et som er mer enn 2000 år gammelt. Det brenner altså også sakte. Og det er altså med ved som det er med brennevin. Ulike typer gir ulik effekt. Hver art har sin egen brennverdi. Noe brenner seint og noe brenner fort. Betaler du f.eks masse mer for Bjørk enn for Furu er du lurt, ikke lur. Som varmegiver er Bjørka bare 10 % bedre. Prisen derimot er ofte mer en 10 % over furua. Bjørka ser bedre ut i vedkurven så det er vel utseende en betaler for. Akkurat som moteklær, biler og alt annet, du betaler for utseendet og ikke for nytten.

Etter å ha sjekket brennverdi faktoren har jeg nå saumfart de sørlandske skoger og saget ned det som er av Kristtorn og Barlind. Varmt skal det bli. Eller kanskje ikke. Barlind er en truet art og skal heller ha klemmer i skogen enn øks i leggen.

Og før en fyrer opp for mye er det lurt å tenke på at ved forurenser ganske mye.

Brennverdien i ved varierer med treslagenes egenvekt og fuktighet. Når ved tørkes i friluft, får den som regel en fuktighetsprosent av totalvekt som kan variere mellom 14 % og 20 %.

TRESLAGENES EGENVEKT OG ENERGIINNHOLD

 Egenvekt kg/kbm Antall kWh pr kubikkmeter virke
 Basisegenvekt ved 17 % fuktighet av totalvekt
Kristtorn675 3496
Barlind600 3107
Bøk570 2952
Ask550 2848
Eik550 2848
Alm540 2796
Rogn540 2796
Lerk540 2796
Lønn530 2745
Hassel510 2641
Bjørk500 2589
Hegg490 2538
Furu440 2279
Svartor440 2279
Lind430 2227
Selje430 2227
Osp400 2071
Gran380 1968
Gråor360 1864
I denne tabellen er ikke strømprisen riktig. Den må opp, opp, opp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s