Nazisme vs. Hinduisme

I min jobb er symbolbruk og assosiasjonskraft drivende elementer. Som grafisk designer er dette sterke virkemidler.  God design som leder tankene dit jeg ønsker. Hitler og hans stab var dyktige symbolbrukere. Designen var viktig i massesuggereringens tjeneste. Også de ulike religionene har over tid vært eminente formidlere av symboler.

Nazistene brukte sitt hakekors som hovedlogo i enhver sammenheng, og det symbolet sitter i den vestlige verden brent fast som ondskapens merke. Kun fryktelige assosiasjoner. Når jeg da, som naiv sørlending havner på Bali og opplever hinduisme på nært hold fikk jeg meg noen overraskelser. Hakekors overalt! Hmmm. Hos meg assosierer det til grusomhetene som Hitler stod bak. Hmmm. Merkelig følelse egentlig. På dører og inngangspartier var det hakekors. Riktignok speilvendt i forhold til nazistenes, men dog. Forklaringen på alle disse hakekorsene kom fra en hyggelig Balineser jeg traff. Hinduistene på Bali tror også på onde krefter og paradoksalt nok er deres hakekors et symbol som skal holde alle onde krefter vekke. Dette symbolet skal sørge for hell og lykke. Derfor er det ofte på inngangsparti.  De mørkes krefter skal dyttes unna og får ikke slippe til. Kanskje Hitlers menn hadde oversett denne lillle detaljen. Heldigvis for meg har dette symbolet nå fått en betydning til,- bedre enn de assosiasjonene jeg til nå har hatt. Ser jeg et hakekors nå, – tenker jeg også litt på Bali og alle de hyggelige folkene jeg traff. Balineserne er et fantastisk folk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s