Sorry guys: Glidbjørg er Never, Never land

Kollega Øistein er en vis mann, eller en viss mann, eller en vissen mann, eller en mann hvis kunnskap er stor. Hans tilknytning til dalstroka innaførr brakte ny viten til tommetanker. Neste gang jeg fyker forbi skiltet inn til Glidbjørg litt nord for Bykle kan jeg brilliere med nye fakta brakt til meg av nevnte Øistein. I hine hårde dage, før takstein, shingel og bølgeblikk, dekket de takene med torv. Og under denne torven var taket dekket med bjørkenever. Dess større bjørkeflak, dess bedre tak. Av den enkle og praktiske grunn at store flak var bedre å overlappe med. Og der har vi opprinnelsen til navnet. I fjellheimen er det vanskelig å finne bjørker hvor neveren lett glir av. Men inn i skogen nord for Bykle var det en slik sted ; neveren gled lett av bjørka. Glidbjørk – Glidbjørg. Aha! Takk Øistein.

På bloggen http://www.skogshuldrasskatter.no/?page_id=24 står det mer om neverens fortreffelighet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s