Svenske og syriske barn.

svenske_barn

Hva har svenske og syriske barn til felles. Hva har svenske og syriske biler til felles. Og hvor kommer Google inn? Eller hva har svenskene og de fra Syria til felles. Eller hva har jeg og de til felles. Du og dem. De og oss. Denne filmen er fin og setter ting i perspektiv. Den viser håpets gevinst. Enkel og effektiv. Hill, hill til Reklameskaperne hos Svensson i Stockholm og Art Director Filip Lindquist. Og hill, hill til alle som hjelper og bryr seg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s