Ikke gå deg vill i ditt eget hode.

aviso-maps-idn-eng-3_aotw

Alzheimer! Mange kjenner noen med denne sykdommen. Den som gradvis fratar en person sin personlighet og fratar oss andre denne personens person litt etter litt. Det er en lei lidelse for alle som rammes. Men det finnes hjelp om den oppdages tidlig nok. I Ecuador er det laget en smart annonsekampanje som er lett å assosiere seg inn i. “Ikke bli turist i ditt eget hode”.  Det kan unngås eller utsettes det at du går deg vill i ditt eget hode. Art Director Milton Cordova i byrået Norlop JWT har laget disse. Hill, hill.

aviso-maps-idn-eng-2_aotw

Alzheimer TEST:

http://forskning.no/medisinske-metoder-sykdommer/2010/10/alzheimers-test-spor-familien

https://www.institutoneurociencias.med.ec/

http://www.norlopjwt.com.ec/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s