Smaken av sommer

I ei snekke, doggedogg. Venner, rægår, øl og måger på slæp. Tanken var å tøffe inn på fiskebrygga med alle mågane og hive rægeskallet opp på brygga. Inn blant turistane så de au kunne kjenne smagen a sommer på sørlanne. Heldigvis var ikke dødsønske høyt nok så mågane fikk rægane til havs og ikke til lands. Og brygge fant vi etter at det noen andre hadde brygga var vekk.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s