Oljekrise? Hæ?

oljekrisa_tommetanker

Jeg var på jobb i Sandnes i går. Byen hvor olja betyr ennå mer enn i Kristiansand. Dette stedet i vest som fikk en skikkelig en midt i magen av nedgangen i olje- og gasstilkyttede næringer. Mange har mistet jobbene og mange har innreiste har reist hjem. Men for et lokalt gatekjøkken ser det ut til at de tviholder på troen om fortsatt høye inntekter og stor kjøpekraft hos byens innbyggere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s