Utedoens høye beskytter

“Sitt i fred, men sitt ikke lenge, husk at andre også kan trenge”

Sitatet er risset inn, rosemalt, tegnet og pyntet på mang en utedo i Norge. På hytta har vi utedo. Et koselig lite 2 m2  hus 10 meter vekk fra hytta som innbyr til fred og ro og ettertanketid. Samt litt bimmelim og bommelom. Utedoen er kun til sjenanse ved feil vindretning på fuktige dager. Eksotiske odører kan komme svevende på vinger gjennom luften. Men innovativ bark og kalk løser også det problemet. Like ved doen står vår totempåle, eller tommpålen som det heter her. Den dukket frem av en bjørkestokk som en gang ble hugget på Stemmane. Etter å ha sagd og kløyvd om trent 50 stokker begynte jeg å lure på hva som var inni stokkene. Jeg stoppt opp og så meg rundt. Og der lå det en stokk utenom det vanlige. Tjukk og strunk og stram. Stokken lå der og jeg begynte bare å fjerne, sage og hugge vekk overflødig ved. Da dukket den frem, denne bevingede beskytteren med en kattaktig hjelper. Kanskje et ubevisst bilde på meg og Maya. Hmm.

Utedass er et nytt ord!

Ordet utedass forutsetter at det finnes en innedass. Det gjorde det ikke før. Tidligere hette det bare Do eller Dass. Og selve ordet Dass kommer fra tysk. Tyskerne kom til Norge med sin do eller das Häuschen, det vil si «lillehuset». Men som de slappfisker vi nordmenn er og lille evne til å lære nye språk, så sa vi kun Dass og utelat Häuschen. På samme måte sa tyskerne Donhaus , det vil si et hus for “å gjøre noe”. Dett ble for ignorante nordmenn til Do

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s