Sogelag på Herredshuset.

sogelaget_tommetanker Jeg håper jeg tar feil. En del av meg har lyst til å dra opp til Hægeland. En del av min varig svekkede asossiasjonsevne er uhyre skeptisk. Er de såpass frilynte på Hægeland at alt kan annonseres. Er herredshuset kun for herrer? Hva betyr soge? Og hva var det egentlig som skjedde før i ta? Spørsmålene veller på. Den gode historie skal bli tatt vare på og bringes videre, og jeg tror det er det som er planen på herredshuset. Men så er det disse  assosiasjonene mine da.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s