Slowday today

godmorgen_tommetanker Klokken er snart 12 og det er bare en ting å si akkurat nå. God morgen Tomm. Dagen har startet langsomt. Gårsdagen sluttet sent. Ole og Tomm og noen andre var på torvets torsdags blot. Kvelden  drog ut og solen var iferd med å stå opp når jeg gikk ned. Og nå skinner solen fortsatt. Denne gang uutenfor stuedøren. Bordet er dekket med to fat og to aviser. Kaffen er sterk og river i oppvåkningsmaskineriet. Det er midt på dagen men den har akkurat begynt. God morgen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s