Au!

vi_slår_alle_priser_tommetanker

Det er ikke lett å være pris om dagen. En må passe på og ta de nødvendige omveier for å unngå stump vold. På den annen side er det godt de opplyser om dette, da det på den måten er mulig å endre veivalg og ta sine forholdsregler. Lurer på om de slår både høye og lave priser. Det står det jo ingenting om. Og vi som ikke er så prisbevisste kan ikke annet enn å prise oss lykkelige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s