Få ut trøkket! – SKRIK

En brilliant måte hvis du har behov for å lette på trykket! SCREAM.  Få det ut! SCREAM. I SCREAM, YOU SCREAM, EVERYBODY LIKE ME SCREAM. Ikke sitt inne med alt det stresset! Enklere blir det egentlig ikke. Klokken 22 på Flogstad Campus , Uppsala i Sverige går en student ut på sin veranda. Der hyler han ut i natten. Skriker av sine lungers fulle kraft. Det går noen få sekunder og det første hylet kommer tilbake. Litt etter ett til og et til og to til og en haug til. Genial og enkel måte å få ut litt av alt forventningspresset og trykket som bygge seg opp i en students unge sinn før eksamen og tentamen. Gudd å kult. Jeg hadde i alle fall stått og hylt. Men dette kan muligens ikke helt uten videre kopieres til alle nabolag. Regn i tilfelle med en natt på glattcella eller to før tradisjonen har satt seg. Planlegging må til. Og på Sørlandet er det jo utelukket. Skulle alle gå ut på sin veranda, fylt lungene, stålsatt seg og sagt; “uffda”.

 

Fant dette på universitetets heimeside:

Flogstavrålet

Exakt när studenterna i studentområdet Flogsta började vråla ut sin ångest i den sena Uppsalakvällen är inte klarlagt. Vissa källor talar om att det med säkerhet förekom redan på 1970-talet, andra att det tillkom under tentamensperioder på 80-talet.

Säkert är dock att skriket utförs klockan 22.00 varje kväll i Flogsta på Sernanders väg i höghusens fönster av studenter som känner behov av att lätta på trycket.

Exakt på klockslaget 22 slås fönstren upp och vrålen börjar. Decibellmätningar har utförts, filmer och ljudupptagningar har gjorts. Flogstavrålet har blivit en tradition, en attraktion och en välbehövlig ventil för alla de som ibland känner att ett ångestvrål kan vara välgörande för att hantera stress och krav i studentlivet.

http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/flogstavralet/

 

Takk Ole igjen for fin lenke. Tror du og hadde brølt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s