Brutte drømmer

brutte_drømmer_tommetanker

Det er sårt. Selv om det ikke skal være det. Det er sårt. En drøm er en drøm og vi skal jo alle leve her og nå. Akkurat nå. Det forteller min klokere halvdel meg. Allikevel finnes drømmen i hodet. Noen drømmer er flyktige, ofte usannsynlige bilder om deg selv i fremtiden. Andre kan være oppnåelige. Realistiske. De kan være gode å ha. De kan være gode å strekke seg etter. Av og til ser du at du nærmer deg litt. Du klarer å strekke deg litt lenger. Litt. Og du skjønner at du en dag kanskje kan nå helt fram. At du kan ta tak i den og holde på den. Du kan nyte øyeblikket og klappe deg på skulderen; Du klarte det. Og så kan du lage deg nye drømmer. Nye mål. Det såre er når det du drømmer om ser ut til å forsvinne. Litt, etter litt. I stedet for at den nærmer seg skritt for skritt ser du den blir innehyllet i tåke og forsiktig glir vekk. Maktesløsheten kan kjennes og erkjennelsen kommer. Drømmen du har kan ikke nås på den måten du forsøker. Drømmen kan forsvinne helt og det er vondt. Men om drømmen fortsatt finnes i horisonten er det jo håp. En må bare forsøke en ny vei for å komme dit. Av og til er den korteste veien for lang. Og det er kanskje den lange veien som er den rette. Mine drømmer blir som regel ikke brutt, heldigvis. Allikevel er det ikke alltid jeg når fram. Men jeg prøver alltid å finne nye veier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s