Klimaforliket 2017 og Nord-Norges fylkesvise globale oppvarming

klima_avvik_tommetankker

Norske politikere har gjennom klimaforliket i Stortinget vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for hvordan vi skal nå målene.

Og kjære alle dere som bor i Nord-Norge.

Målet er å senke global oppvarming, ikke øke., Les dette:

Norges klimapolitikk er basert på forlik inngått i Stortinget i 2008 og 2012 mellom alle de politiske partiene med unntak av Fremskrittspartiet. Forlikene er et resultat av at det er bred politisk enighet om at Norge skal ta et ansvar for reduksjon i klimagassutslipp gjennom en aktiv nasjonal politikk. Avtalen inneholder mål for utslippsreduksjoner i 2020, herunder ambisjoner for nasjonale utslippsreduksjoner og et langsiktig mål om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Så etterkom for faen.

Vi er altså enige stort sett om at jorden ikke skal oppvarmes. Men tydeligvis ikke blant folk og fe der oppe. For hva er det egentlig dere driver med. Øker temperaturen til det syndige i flere uker i strekk. Sol og varmt og tørt.

Og her sitter vi nede i sør og er sur og tar ansvar, prøver å jevne ut den stigningen dere gjør ved å senke temperaturen lokalt her. Det at dere i tillegg velger å ha det tørt gjør at vi i dag så oss nødt til å hente ned over 200ml pr cm2 på noen få timer. Det handler om fordeling. Og her bør vi ha rettferdig fordeling. Vi her sør kan ikke nå målene om lavere temperatur alene.

Fordelingen bær være rettferdig så lenge den heller i vår favør. Såpass redelige kan vi være.  Vi bør inngå et klimaforlik til mellom oss og dere, mellom sør og nord. Dere stanser den fylkesvise oppvarmingen og vi slutter å klage. OK?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: