Gratis og uendelig verdifullt

maya_forkost_tommetanker

Maya reiser snart. Bare 3 timer til. For 6. gang reiser hun på sin godreise. Både fysisk og psykisk fornyelse. Hun reiser til en av verdens mest anerkjente healere. Helt til Brasil. Når jeg forteller om det kommer av og til himlingen og fnysene. Folk som synes vi er duster og naive utnyttbare sårbare sjeler. Men mindre og mindre heldigvis. Mange, og flere og flere, tror det hjelper med andre ting enn tabletter. Kanskje det finnes noe  som  legemiddelsentralen ennå ikke har tenkt på. Det tror jeg. Og jeg har sett virkningene. De er litt ulike hver gang, men det virker. Det er nå en gammel mann som sitter der nede i Brasil og hjelper folk. Det koster ingenting men har uendelig verdi. God tur kjære Maya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s