ME , Maya og ei mor.

Me_Maya_tommetanker

ME=myalgisk encefalopati=kronisk utmattelses-syndrom. Her sitter Maya og ei mor. Maya har ME, utmattelsessyndrom. Moren som sitter der har en datter med ME, utmattelses-syndrom. Maya har nesten blitt helt god.  Datteren til moren har ikke. Det er derfor hun sitter her. Som mor vil hun hjelpe sin datter til å komme dit Maya har kommet. ME er sakte men sikkert akseptert som en sykdom av de fleste leger. En sykdom som ikke kan behandles, bare bevares. Selv på ME sentre sier de dette. Det forskes men de har ennå ikke funnet noe. ME sentrene kan lindre og tilpasse livet omkring den ME-syke. Men ofte ikke noe mer. Moren med datteren bor i Stavanger, men er nordlendinger. Og nordlendinger har tungt for å akseptere stillstand. Finnes det muligheter skal de utforskes. Derfor sitter hun nå hos Maya. Via en rett vei og en omvei og en snarvei har hun hørt om Maya som gikk andre veier enn det legene anbefalte. Men så er hun nordlending hun også. For etter 10-20 år med ME klarte allikevel en dyktig behandler å fixe Maya i løpet av to måneder. De to andre som ble behandlet for ME samtidig med Maya er også mye bedre. Det  ME-sentrene forteller at ikke går an,- gikk. Det er det denne damen med datteren vil vite mer om. Hands on. Fra Maya som ble behandlet av John. John Pearsall har studert kinesisk medisin lenge. Veldig lenge. Maya fortalte om denne rare, litt usympatiske, mannen som retter opp i kropper. Setter ting på plass og får nerver ut av klem. Hun fortalte om all treningen som venter. Alle øvelsene hun fikk av denne mannen. Dette må du gjøre hver dag i flere år, sa mannen til Maya som fortalte det videre til denne moren med datteren som har utmattelsessyndrom; ME.

En god ting skjedde på plattingen utenfor hytta. God informasjon ble delt og ny viten skapt. En mor fikk kanskje litt mer håp. Litt mer tro på at det finnes alternativer til det legen sier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s