Kvinnefrigjøring

skuffende_kvinnefrigjøring_tommetanker

Jeg vil gjerne slå et slag for kvinnefrigjøringen. Løfte likestillingen opp og frem og ut i lyset. For nå, mens værgudene gir oss regn i fast, men kald og myk form, er tiden inne for kvinner i alle aldre til å overta et domene forbeholdt mannen. På bildet over vises det et utvalg utstyr som dere kvinner normalt stusser over helt i fra april til november. Resten av året blir de totalt ignorert og oversett. Disse underlige verktøyene er noe dere bør ha kjennskap til som et ledd i feminismen. De er om mulig vårt siste mannsdomene. Og vi, som menn, ønsker kvinner på banen i dette anliggende. Foregangskvinner som ønsker å stå frem, gå ut, og lage sine egne barrikader. Eller, rettere sagt, skuffe vekk barrikadene. Det er med uselviske tanker jeg inviterer alle damer ut for å føle mestringsfølelsen det gir ved bruk av disse remediene. Jeg kan sågar stille opp på innsiden av et vindu for å følge utviklingen og se livserfaringene som blir dannet. Og jeg skal med skuffende interesse se at en spade er en spade, også for kvinner. Så stå på, ta ansvar, og om ikke dere skuffer meg så kan dere i alle fall skuffe litt snø.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s