Feil informasjon fra CB

best_før_tommetanker

Best Før. Hvordan er det i det hele tatt mulig å få seg til å si slikt. Næringsmiddelindustrien, her representert ved Christiansands Bryggerier, påstår her at øl er best før.  Før St.Hans, før Jul, før kulda kommer? Best før hva da?, spør mine tomme tanker. Øl er aldri best før. Det hender det er ganske ille etterpå, men som regel ikke. I min lille verden er Øl best mens, underveis, eller like etterpå. Øl er aldri best før. Da står den jo bare der.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s