Rikets stillstand. Har vi fått det slik vi ville.

asylsøknad

Mange puster lettet ut. Kanskje rent bortsett fra dem som er på flukt. Hvorfor kommer det så få asylsøkere til Norge? Grafen over er fra UDI og viser antallet som har kommet til Norge siden 2012 og frem til i dag. Er det ingen som flykter lenger? Nå er det lenge siden noen har snakket om asylsøkere og tilreisende og mennesker på flukt. Om flåter som velter og mennesker som drukner i Middelhavet og store flyktningeleire i Italia, Hellas og Tyrkia. Tiggere blir av og til nevnt, men sjeldent. Har vi det slik vi vil ha det nå? Har vi klart å stenge dem ute. Ikke bare ute av Norge, men også ute av hodet. En venn av meg har jobbet på asylmottak de siste årene. Han ser de ulike personene og hvordan innstramminger virker på familier. Og asylmottak forsvinner. De legges ned nå, ett etter ett. For vi har nå lykkes ganske bra med å ikke få inn uønskede personer til Norge. Vi tar selvfølgelig imot kvotemennesker. Men også knapt nok det.  Med regjeringen som er nå har innstrammingene blitt så store at vi nesten er flinkest i Europa til ikke å hjelpe.

Men det er det få som vet. For nesten ingen lover er endret, bare praksisen.

Les på denne siden

https://www.riketstilstand.noas.no/tema-innstramminger/

så vil du skjønne litt mer om hva som skjer. Eller kanskje det er mer behagelig å la være.

Her i verdens rikeste land har mange fått det mye bedre.

Rent bortsett fra flyktningene da.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s