100 ting jeg ikke vil gjøre før jeg dør. Nr. 98

100_ting_jeg_ikke_vil_gjøre_98_tommetankerJeg vil ikke slutte å gi penger til de som trenger det mer enn meg. Jeg er en av dem som gir penger til de som sitter med en kopp i hånda. Jeg gir myntene jeg har i lomma. Jeg velger å tro at de trenger dem mer enn meg.  Mulig jeg er naiv. Jeg velger å tro at noen av dem er mennesker slik som meg. Bare født et annet sted. i Kristiansand sitter det nå mange og strikker og selger sitt håndverk. Det er kult, da jobber de. Men jeg vil ikke ha strikkekløeskjerf. Jeg vil bare gi dama en 20er. Men nå må jeg snart slutte med det. Vi har snart klart å utrydde tiggerne. I Norge. De uflidde menneskene som sitter på ræva på asfalten hele dagen. Narkisen som skal ha en 20 kroning til en “kaffe”. Verdens rikeste land blir snart ennå litt rikere. For min 20 kroning forlater ikke landet. Den blir i lommen min. Blir det straffbart å gi penger til tiggerne tro?

I Danmark er det forbudt å tigge, i England og, men de har fortsatt øst-europeiske kriminelle og utenlandske bostedsløse. Hmm.

Men tiggerne kan reise til noen av de nest rikeste landene. For alle er ikke som oss.

Romania, Danmark og England har tiggerforbud men har fortsatt Øst- Europeiske kriminelle.

Land som ikke har forbud

IRLAND. Ikke lovforbud, men tigging er straffbart dersom det utføres med handlinger som griper inn i andres rettigheter. Politiet kan fjerne tiggere ved minibanker, nattsafer, innganger, butikker og panteautomater. Dette rammer ikke unge som for eksempel ikke har nok penger til bussbilletten.

Finland . Det er ikke noe lovforbud mot tigging i Finland. I 2010 fremmet Regjeringen et lovforslag som innebar at såkalt aggressiv tigging ble forbudt, men forslaget ble ikke vedtatt.

Frankrike har heller ikke noe forbud mot tigging i straffeloven av 1994, men lokale politivedtekter kan hjemle forbud begrunnet i hensynet til offentlig orden og sikkerhet.

I Nederland ble tiggeforbudet tatt ut av straffeloven i 2000, men lokale politivedtekter kan gi muligheter for å bøtelegge tigging ut fra hensynet til offentlig orden.

Spania har ikke nedfelt et generelt forbud mot tigging på det nasjonale plan. I Spania er kompetansen til å regulere slike forhold delegert til regionalt og lokalt plan. Dette medfører at regulering av tigging kan variere fra område til område. Det er imidlertid nedfelt et forbud i straffeloven mot å bruke barn i tiggevirksomhet. Slik virksomhet kan straffes med fengsel fra 6 måneder og opp til ett år.

Sveits har heller ikke et forbud på nasjonalt plan. Det er opp til de enkelte kantoner å regulere tigging. Myndighetene i Geneve, Basel, Zurich og Luzern har innført forbud mot tigging.

Tigging er heller ikke forbudt i Sverige, men i kombinasjon med visse omstendigheter kan det medføre straff. Dette gjelder for eksempel dersom en person tyr til trusler eller fysisk vold.

Tyskland hadde forbud mot tigging i straffeloven frem til 1974. Etter gjeldende rett kan aggressiv tigging bli ansett som en handling som forstyrrer offentlig orden. Lokale myndigheter har også adgang til å nedlegge forbud mot aggressiv tigging.

Østerrike er en føderal stat med ni ulike provinser (Länder) som i visse tilfeller har kompetanse til å fastsette egne lover. Eventuelle forbud mot tigging fastsettes innenfor den enkelte provins. Hovedstaden Wien er både hovedstad og føderal provins. Det er ikke ulovlig å tigge i Wien. Det er imidlertid fastsatt straffebestemmelser som rammer såkalt aggressiv tigging og bruk av barn i forbindelse med tigging.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s