Må ikke forveksles med frokost! Eller . . .

break_fast_tommetankerI serien overraskende ordde-linger stoppet jeg opp utenfor vin-duet til byens nyeste server-ingssted. Det ser innby-dende ut der det lyser mot meg under journalismens høyborg i Fe-vennen bygget. Der hvor korrekturen og orddelinger hører yrkesstoltheten til.  Interi-øret rundt kaffekoppene så fint ut. Selgende tekst i de store gla-ssflatene stod foran meg. Der stod det hva de kunne friste med. Pen typografi i pene vinduer. Jeg sto der litt og undret meg. Tok et bilde og gikk videre med hodet fullt av et ube-svart spørsmål. Break Fast? Hva er det? Jeg skjønte på en måte hva de mente, men det er ikke det det står. Hodet mitt spant og fra nå av husker jeg denne plassen og kommer sikkert til å gå der. Kanskje det var akkurat det som var meningen? Legge inn et ord som får slike som meg til å stoppe opp. Break Fast? Knekk Fort? Pause fasten? Bryte fasten? hmmm.

 

Wikipedia Break fast

Not to be confused with Breakfast, also with a meaning of “breaking of the fast.”
A break-fast in Judaism is the meal eaten after fast days meals such as Yom Kippur and Tisha B’Av. During a Jewish fast, no food or drink is consumed, including bread and water. The major fasts last over 25 hours, from before sundown on the previous night until after sundown on the day of the fast.[2] Four other shorter fasts during the year begin at dawn and end after sunset.[3] In Islam fasting mostly occurs during the month of “Ramadan” where Muslims fast for the whole duration of the month for around 30 continuous days. The fasting starts at dawn and ends by sunset where the first meal “break fast” is eaten. During the time of fast no form of food and drinks are consumed.

break_fast_2_tommetanker

Her er et tips til menyen;

https://www.thespruceeats.com/yom-kippur-break-fast-menu-2122523

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s