Kunst eller monster?

samtidskunst_2tommetanker.jpgEt dette samtidskunst? Eller er det et monster? Kanskje begge deler. Det er i alle fall resultat av at noen tenker store tanker. Kanskje vår egen lille by snart kan få en silo full av kunst. Kanskje vi får den her i vår lille by fordi noen har turt å tenke store tanker. Det er ofte at slike store tanker, som materialiseres i store prosjekter, er det som senere bygger vår stolthet om vår lille by. Kanskje store tanker om KunstSiloen kan ende opp slik. Eller kanskje ikke. Av og til kan store tanker bli for store.

Kunst er viktig. Selv om nesten ingen betaler for å se på kunst på en vegg i et museum så finnes det vel neppe et hus i Norge som ikke har kunst på sine egne vegger. Så vi er alle opptatt av det. Kunst er litt som tro. Det er umulig å diskutere for det dreier seg om noe mer enn bare fakta.

Kristiansand er så heldige at vi har masse fin gatekunst som er gratis. Kanskje vi skulle bevilge 4 millioner korner i året ekstra slik at vi kunne fått mer slik. Eller kanskje droppe kunstsiloen og bruke 150 millioner på gatekunst og kunst i bybildet. Kanskje vi ikke skulle begrense kunsten til et bygg men gjøre hele byen til utstillingsarena. Da hadde kunsten fått et stort publikum. Kanskje byen til og med kunne bli kjent for sin gatekunst. Kanskje det er det som er i ferd med å skje og at monsteret på kaia egentlig er det første kunstverket som skal plasseres der KunstSiloen skulle ha vært. Kanskje?

samtidskunst_tommetanker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s