Raus

Folkehelsa er god i Norge. Og selv om folkehelsa nå kun består av Coronanyheter er folkehelsa så mye mye mer. Vi er et friskt folk. Ganske i alle fall. Vi har tilgang på et utmerket helsevesen. Vi har tilgang på alt. Vi er verdens rikeste land. Allikevel leser jeg i dag at det er over 3052 barn som lever i det vi betegner som fattigdom. Bare i min by. I Kristiansand. Er ikke det dårlig folkehelse. Å leve med for lite. Det er barn med håp og ønsker og drømmer, med foreldre som har ønsker håp og drømmer. Allikevel kan de gå sultne. De kan la være å bli med i fellesskapet fordi de føler seg utenfor. De kan sitte å fryse i en leilighet for å spare strøm. De føler seg fattige og foreldrene vet de er fattige. Det finnes mange grunner til at mange har dårlig råd. Det finnes mange grunner til at de fleste av oss har god råd. Det finnes få grunner til at vi ikke skal dele av vår overflod.

Vi har råd til å dele. Vær raus i år. Vær raus til jul. Men kanskje til noen fler enn de du pleier å være raus til.

Det er mange som forsøker å hjelpe de som sliter. Gi til dem.

Vær raus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s