Jeg tviler ikke på ungdommen

tomm_9A_tommetanker

Men hvorfor tviler ungdommen på seg selv. I et land hvor mulighetene er uendelige. I et land hvor alle veier ligger åpne. I et land som hele verden ser til. I dette landet tviler de på seg selv. Jeg lurer på hvorfor. Hvorfor tviler de på sin styrke, når de er så sterke. Hvorfor tviler de på sitt utseende når alle allikevel er forskjellige. Hvorfor tviler de på sine evner, når de kan bli hva de vil. Jeg har slik tro på den nye generasjonen, men blir trist når jeg samtidig ser hvordan mange som sliter. De setter ofte kunstig høye mål for seg selv og omgivelsen. Og i vår digitale virkelighet lærer vi at lykken ingen ende vil ta dersom øyevippene blir lengre. Hvorfor disse store forventninger til seg selv. Hvorfor kan ikke flere si at; “dette er godt nok”. “Jeg er flink nok”. “Jeg er pen nok”. Øyevippene er lange nok.” I mangel av eksistensielle ting å kjempe for blir det detaljene vi henger oss opp i. Flere burde se seg i speilet og si; Jeg er god nok. Og flere burde si til kameraten sin, eller veninnen sin; Du er god nok. Flere burde prøve å imponere seg selv i stedet for alle andre. Eller er det slik at samfunnet har gjort livet for lett? Kanskje ungdommen har for lite ansvar og at ansvaret kommer for sent. Kanskje det er slik, men det er jo slik det er. Jeg har stor tro på de som nå er unge. Jeg har større tro på dem enn jeg hadde på meg selv. De er sterke og solide og hele mennesker, de vet det bare ikke selv. Og det er vår oppgave som voksne og vise dem at ganske ofte er godt nok godt nok.

En gang hadde jeg ikke særlig tro på meg selv jeg heller, men se på meg nå.

One comment

  1. Irene Opdahl · April 16, 2016

    Vet du hva jeg tror? Jeg tror at ungdommen vår har fått så høy bevissthet (som ikke er integrert tilstrekkelig) at de rett og slett har for høye idealer? Så kan vi skylde på krav, massemedia osv, men hele samfunnet “lider” av det samme, tør jeg å påstå en sein kveld/tidlig morgen.. Visdommen har sin pris!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s