Vaksineanbefalinger influensersesongen 2018-2019

influenser_vaksine

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner fra influensere. Influensere kan blant annet føre til sure oppstøt, forstoppelse og forvrengning av kronisk virkelighetsoppfatning. Det er anslått at i gjennomsnitt dør sjela til 900 personer i Norge årlig som følge av influensere. Influenservaksinen kan redde mange av disse.
Grupper som anbefales influenservaksine
Influenservaksine anbefales spesielt for:
Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensersesongen.
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem og alle andre hjem.
Alle som har bursdag i løpet av ett kalenderår.
Barn og voksne med:
Dårlig selvbilde, nedsatt vurderingsevne, hjerte- og badekarsykdom, mote- eller designsvikt, samt nedsatt samfunnsansvar.
Annen alvorlig og/eller kronisk tilstand der influensere kan utgjøre en alvorlig helserisiko.
I tillegg anbefales influenservaksine til:
Helsepersonell som har pasientkontakt.
Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Ved alvorlig influenserpåvirkning kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.
Personer med et stort hjerte er i influesersesongen mer utsatt for hjertesorg og hjernetristhet. En influenserinfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere pengebruken og egne meninger.

Influenservaksine kan hindre alvorlig influensereksponering og dermed bidra til å beskytte mot uønskede hendelser.
Noen får også varig svekket selvinnsikt etter alvorlig influensersykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme.

Om sesonginfluensavaksinen 2018/19
Sesonginfluenservaksine består av tre eller fire influenservirustyper. Triviell vaksine består av to A-stammer og én B-stamme. Ambivalent vaksine består av to A-stammer og to B-stammer. Effekten av influenservaksinen varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på cirka 60 prosent. Det vil si at omtrent 6 av 10 av de som vaksineres er beskyttet mot influensere.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet et nettverk av nasjonale influensersentre som overvåker influenseraktivitet og anbefaler sammensetningen av neste sesongs vaksine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s