Tallenes tale

Jeg sverger til tallenes tale. Eller gjør jeg det. Matematikk og statistikk er livets rettesnor. Eller er det det. Slik er det i vårt samfunn. Vi lever i takt med tallene mer enn oss selv virker det ofte som. Fornuften skal styres av tall. Følelser får vike. Jeg synes det er vanskelig å vite hvem jeg skal lytte på om dagen. Hvilke tall skal jeg lytte til? Vi har i et år nå blitt overøst med tall fra store og små steder. Respiratorstatistikk, avstandspåleggelser, vaksinedoser, dødsfall. Jeg er flokkdyr som alle andre så jeg gjør som sjefene sier. Men av og til hender det at jeg lurer på om jeg gjør det bare fordi jeg ikke vet bedre. Og så har jeg ikke evner og muligheter til å finne ut av det heller. Fordi makten og pengene til de på andre siden er så enorm. Til de som vet bedre.

Det har blitt sagt altfor lite om hva jeg kan gjøre for å styrke min egen kropp. Hva med like mye informasjon om immunstyrkende livsførsel som det har blitt gitt om avstandsregler. Hvilke tall gjelder der? Hva er statistikken her? Om kroppen min er frisk og sterk og får Corona, hva skjer da. Hva om farene ved isolasjon og utestengelse? Det vil nok bli statistikk av det også etter hvert. Men jeg føler ofte at alle tallene som blir banket inn i hodene våre er litt som i dette sitatet fra Dagbladet. Tall for tallenes skyld.

Så jeg vet ikke hva og hvem jeg skal lytte til.

Alltid vanskelig å være menneske.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s