Artenes opprinnelse

Tro kan flytte fjell. Tro kan gjøre litt av hvert. Jeg tror på tro. Men kanskje ikke akkurat den troen bedehusene prediker. Like utenfor bedehusets vegger ser jeg sykkelstativenes utvikling. Evlusjon i praksis. Fra liggende vridde formasjoner, som egentlig ikke er brukanes til noen ting, til oppreist design hvor sykkelhjul en gang kan plasseres.

Jeg tror at alt henger sammen. Hele jorda og dalstroka uttafor. Artenes opprinnelse og læren om evolusjon og tilpasning tror jeg på. Naturen prøver nå å tilpasse seg oss. For vi klarer ikke helt lenger å tilpasse oss den. Vi mennesker er en utfordring for evolusjonsteorien. Til det utvikler vi oss i raskere tempo enn naturen rundt oss. Vi klarer ikke helt å tilpasse oss, selv om vi påstår vi er tilpasningsdyktige. Vi ødelegger mer enn vi skaper. Tror Darwin hadde vært enig.

Jeg er glad jeg gikk opp til Prekestolen en gang for 30 år siden. Sammen med min kone og en hund som bar kløv. Vi overnattet i telt like innenfor selv platået og hadde det for oss selv neste morgen. En fantastisk opplevelse. Da var stien opp dit kronglete og tung . I dag er den coronabred og med rulletrapper i de bratteste kneikene. Vi mennesker har og klart å forkludre opplevelsen av Prekestolen.

Jeg tror kanskje vi må senke tempoet litt slik at naturen kan ta oss igjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s