Si meg ditt navn og jeg skal fortelle deg hva du heter

Det er nok en yrkesskade. Kommet til over tid. Men den kan jeg leve med. Jeg har jo ingen planer om verken å møte meg selv i veggen eller at noen liten frue kan velte mitt store lass. Ei heller skal jeg vanne bekken mens jeg går og så vet jeg jo at gresset er alltid på den andre siden. Vel, jeg er av sorten som får bilder i hodet. Og kanskje andre bilder enn hva som var tiltenkt av den som ytrer en tekst eller fotografi eller noget annet. Slik var det i dag da jeg så en annonse for et nybygg på Tangvall. Og ikke et ondt ord om Tangvall. Det er et fint sted, hovedstaden i Søgne og porten til Høllen. Tangvall er snart for en liten by å regne. Det som satte tankene i sving, eller muligens fikk dem til å stoppe var slagordet; Bo der du lever – lev der du bor . . . . .

Tror tankene stoppet. …. Jeg kan jo ikke bo et sted jeg ikke lever, eller leve et sted jeg ikke bor . . . Denne fikk jeg ikke til. Men Tangvall er jo et fint sted å leve og samtidig bo så det stemmer vel allikevel. Kanskje tankene mine bare har satt seg fast i tapetet.

Konkurransen i eiendomsmarkedet er sterk. Så mange fine ord benyttes. På Lauvåsen er bydelen sprek. På Dvergsnes kan du bo i en Moderne Idyll, på Bjørndalssletta kan du leve Et sømløst liv og midt på Lund bor du bare et rifleskudd fra havet. . . .

Jeg bor godt på Strømme og vil fortsette med det. I nærheten har jeg mange Strømmetjenester som i vår digitael hverdag settes pris på. Strømme skole, strømme helsesenter, strømme omsorgssenter og ikke minst, neste stopp, Strømme dementlandsby. Så her blir jeg.

Men jeg vil muligens ønske å bli invitert til dette nye komplekset på Tangvall som overnattingsgjest, men da kun på fine sommerdager. For gjesterommet er på takterrassen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s